#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III

 

PRZEDMIOTOWY    SYSTEM   OCENIANIA   DLA   KLASY   I-III

 

                                                  JĘZYK   ANGIELSKI

 
 
 
Oceniane formy pracy dzieci na zajęciach:
 
 

 

a) aktywne uczestnictwo na zajęciach jest podstawą do wystawienia uczniowi możliwie najwyższej oceny, wtedy gdy wypowiada się chętnie i poprawnie językowo. Uczeń może też otrzymać plusy za swój udział na lekcjach: 5 plusów to ocena Bardzo dobra.  

 

b) na jego ocenę za aktywność składają się też różne prace dodatkowe wykonane przez ucznia w klasie lub w domu  np.: projekty czy dodatkowe ćwiczenia zadane przez nauczyciela. Za wykonane zadanie uczeń otrzymuje również możliwie najwyższą ocenę, jeżeli praca jest estetyczna, poprawna językowo i spełnia wymagania programowe.

 
 
 
Zasady oceniana pracy uczniów w semestrze:
 
 

 

samodzielnie wykonywane ćwiczenia kontrolne w rodzaju kartkówek, bądź testów, sprawdzające znajomość słownictwa i poznane struktury gramatyczne: 1 lub 2 kartkówki oraz 2 - 3 testy w danym semestrze.

 

Testy odbywają się po uprzednim powtórzeniu i sprawdzeniu się w oparciu o kartę pracy: Już umiem

 

ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, polegające na zaznaczaniu 

 

      właściwej odpowiedzi, ponumerowaniu obrazków we właściwej   

 

      kolejności bądź podaniu konkretnej informacji

 

c) sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, polegające na  

 

     wyszukaniu konkretnych informacji

 

    d)   wypowiedzi: w formie rozmówek, bądź odpowiedzi na zadane pytania

 

    e)  prace projektowe z przerobionych zakresów tematycznych – obowiązuje

 

          przynajmniej jeden projekt w semestrze. Projekty mają zazwyczaj  

 
          charakter kulturowy

 

    f)   śpiewanie ulubionej piosenki lub rapu oraz recytacja wierszyka

 

    g)   mini dyktanda

 

    h)   wykonywanie krótkich prac domowych – według wskazań nauczyciela.

 

          Brak 3 prac domowych to ocena Słabo.

 

     Uczeń powinien otrzymać przynajmniej po jednej ocenie słownej z każdej z    

 
     form pracy wyszczególnionych w punktach  a, b, c, d, e, f, g, h..

 

              Obowiązuje prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczenia

 
Sposoby poprawiania wyników.

 

test lub kartkówkę uczeń może poprawić jeden raz  z tej samej partii materiału w formie pisemnej  w ciągu tygodnia.

 

                                                                         Opracowała:  Arleta Gutkowska

 
                              Charłupia Mała, dnia 10 września 2008

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=