#ad-e4da br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Zajęcia dodatkowe
  => Zespół DIDYMOS
  => Innowacja Pedagogiczna - język niemiecki
  => Koło Europejskie
  => Szkolne Koło Europejskie
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 115912 odwiedzający

Dziękujemy!
Innowacja Pedagogiczna - język niemiecki

     Od września roku szkolnego 2010/2011 odbywają się w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka zajęcia innowacyjne z języka niemieckiego prowadzone przez nauczyciela języka niemieckiego mgr Annę Lewandowską.
     Otóż pomysł prowadzenia takiego typu zajęć był rezultatem przemyśleń nad ważnością języków we współczesnym świecie, które są nieodzownym elementem wykształcenia przeciętnego człowieka. Umiejętność komunikowania się w obcym języku zapewnia lepszy start zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. My, Polacy, szczególną uwagę powinniśmy poświęcić nauce języka niemieckiego, który jest językiem naszego „zachodniego sąsiada”. Dlatego tak ważne jest podjęcie ciężkiej pracy z uczniem już na pierwszym szczeblu edukacyjnym, na którym to uczeń rozbudza swoje zainteresowanie językiem obcym i potem na wyższych szczeblach edukacyjnych chce je nadal rozwijać.
     Z tego właśnie względu szkoła podstawowa odgrywa bardzo ważną rolę i to właśnie tam rola nauczyciela jest szczególna, gdyż powinna ona polegać nie tylko na przekazywaniu wiedzy ale przede wszystkim na rozbudzaniu zainteresowań poprzez ciekawostki o krajach, w których używa się danego języka, poprzez gry i zabawy językowe, poprzez samo umiłowanie języka obcego przez nauczyciela oraz wreszcie poprzez niekonwencjonalne metody nauczania, które pozwalają uczniom na oderwanie się od zwykłego toku lekcyjnego. Motywacja odgrywa tutaj również ogromną rolę. Pragnę pracując z dziećmi na zajęciach z języka niemieckiego być właśnie takim nauczycielem uczącym, ale i kształtującym młodych ludzi, którzy przecież z biegiem czasu będą podejmować liczne decyzje na podstawie wpojonych im wcześniej wartości. Pragnę zatem zaszczepić w nich wartość jaką niesie ze sobą znajomość języków obcych, pokazać, że nauka może być przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem. Młody człowiek opuszczający mury szkoły podstawowej, mający taki obraz przyswajania wiedzy z języka niemieckiego chętnie będzie rozwijał swoje umiejętności w tej dziedzinie na dalszych szczeblach edukacyjnych. Jest to założenie dość ambitne, ale z moich własnych obserwacji jako nauczyciela wiem, że jest ono możliwe do zrealizowania.
     Uwzględniając fakt, że dzieci w tym wieku najchętniej uczą się o nich samych i o świecie wokół nich, tematy zajęć językowych dostosowane są do zainteresowań zgodnych z ich wiekiem. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: kl. IV – 1godz; kl. V – 1 godz ; kl. VI – 1godz. Na zajęciach wykorzystywane są aktywne metody pracy z uczniem pozwalające na lepsze zapamiętywanie omawianych treści. Uczniowie chętnie rywalizują między sobą, nawzajem odpytują się, przygotowują plakaty, wyszukują informacje, odgrywają scenki.
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=