#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  => "Przyjazna ekoklasa" - konkurs współfinansowany przez WFOŚ i GW w Łodzi
  => Przyjazna Ekoklasa
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Świetlica
  Sukcesy


Jesteś 123514 odwiedzający

Dziękujemy!
Przyjazna Ekoklasa

Program współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi „ Przyjazna Ekoklasa”

 Pracownię przyrodniczą  45 m2,   wyposażyliśmy   w nowe meble , ławki, krzesła, biurko dla nauczyciela, wymieniliśmy podłogę, oświetlenie, założyliśmy żaluzję , zakupiliśmy plansze , komputer  z oprogramowaniem, tablice interaktywną z oprogramowaniem i odpowiednim rzutnikiem oraz zestaw nagłaśniający. Zakupiliśmy mikroskopy elektroniczne, plansze, szafki na sprzęt. Pracownia jest wykorzystywana 3 godziny w tygodniu na każdą klasę, prowadzona jest również innowacja pedagogiczna 2 godziny tygodniowo. W bieżącym roku szkolnym , zgodnie z zaplanowaną pomocą psychologiczno pedagogiczną przeprowadzane są po dwie godziny na każdą klasę  dla uczniów  zdolnych, oraz po dwie godziny dla uczniów mających problemy w nauce.  Dzięki lepszemu wyposażeniu pracowni jest możliwość wprowadzenia nowoczesnych metod pracy, pobudzających uczniów do aktywności. W dydaktyce, co roku tych metod przybywa, ale są one oparte na wykorzystywaniu multimediów. W pracowni odbywają się tylko zajęcia z przyrody , koła LOP, innowacje, koła zainteresowań – przyrodniczo ekologicznych. , klasy I-III  zajęcia  edukacyjne. Przeprowadzane są również konkursy, warsztaty ekologiczne dla szkół gminy Sieradz, spektakle edukacyjne. Edukacja w kreatywnych projektach przestaje być obowiązkiem - może stać się również przyjemnością i wizytówką nowoczesności.

DSCF2729.JPG

DSCF2730.JPG

 

DSCF2731.JPG

Utworzenie pracowni przyrodniczej pozwoliło na prowadzenie zajęć  wdrażających  uczniów do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień ekologicznych. Powszechne jest przekonanie, że dzieci w wieku 7-13 lat “bawią” się w ekologię i nie mogą być partnerami dorosłych w walce o zdrowe środowisko, ponieważ są zbyt małe. W trakcie realizacji tego programu okazało się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców, mieszkańców osiedla, miasta. Dlatego też główny nacisk w tym programie kładliśmy  na konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska.

Nasze małe wydawnictwo Po zakończeniu określonego cyklu zajęć (np. o zanieczyszczeniu powietrza), jako podsumowanie i sprawdzenie efektów pracy (osiągania celów), dzieci samodzielnie lub w grupie napisły ulotki – broszurki ekologiczne. Przedstawiły  w nich zdobyte wiadomości w formie opisu, przestróg czy pouczeń . Pisały w nich , jak żyć w zgodzie z przyrodą, co jej zagraża czy jak ją chronić. Zostały one wydrukowane, a dzieci systematycznie rozprowadzały je  wśród rówieśników, rodziców, mieszkańców, w zakładach pracy (w trakcie wycieczek, warsztatów, happeningów ekologicznych). Tego typu zajęcia są jednocześnie jedną z metod oceny. W ramach powyższych działań dzieci sprawdzały czy nasze społeczeństwo żyje ekologicznie. W tym celu wspólnie ułożyły ankiety dotyczące sposobu życia mieszkańców swojej wsi . Następnie w sposób grzeczny i kulturalny  ankietowały społeczeństwo. Po zakończeniu pracy, wspólnie opracowały dane, wyciągnęły  wnioski i rozpowszechniły wyniki. W ramach konkretnych akcji (np. dokarmiania zwierząt, zbiórki makulatury) rozpowszechniały plakaty w szkole i na osiedlu.

Klasowe ekozespoły  Uczniowie  na zasadzie własnych sympatii dobrali się w grupy 4-5 osobowe. Korzystając z dostępnych źródeł przygotowali informacje na temat, który sami sobie wybrali, dotyczący wody, gazu, energii elektrycznej, śmieci. Zebrane wiadomości zaprezentowali na tzw. ekozespołach, które odbywały się raz w miesiącu. Następnie ustalili daty cotygodniowych odczytów z licznika kolejno wody, gazu, energii elektrycznej. Po miesiącu obliczali średnie ich zużycie na jedną osobę w rodzinie i wspólnie dyskutowali w klasie nad sposobem ograniczenia zużycia ww. elementów, a co za tym idzie nad zmniejszeniem opłat za rachunki. Swoje pomysły wykorzystują w domach. Po kolejnych miesiącach prezentują w klasie, ile w domu zaoszczędzono wody ... Obliczali również, ile kg śmieci wyrzuca przeciętnie jedna osoba w domu . Organizowali segregację śmieci, po pewnym czasie porównywali wyniki. Sprawdzone doświadczalnie pomysły drukują i rozpowszechniają. Tego typu działania przygotowywały dzieci do dorosłego życia, angażując całą rodzinę, integrując jej członków.

Warsztaty ekologiczne W miarę możliwości warsztaty  prowadzone były z dziećmi specjalnej troski, uczniami z innych klas, ze starszymi uczniami. W trakcie zajęć dzieci wykonały plakaty i ulotki nawołujące do segregacji śmieci. Przygotowywali tekturowe pojemniki na poszczególne odpadki i umieszczali je w szkole. Wspólnie analizowali, co to są wiatrołomy, z jakich części składa się drzewo. Razem z rzeźbiarzem formułowali z wiatrołomów różne rzeźby użyteczne, np. zwierzęta, które służą jako ławki. Następnie malowali je zgodnie z własną wyobraźnią. Oceniali prace swoje i kolegów. W trakcie warsztatów ceramicznych lepili z gliny, a następnie malowali swoje prace. W klasie robili ich wystawkę. Z makulatury przygotowywali papier czerpany. W grupach przygotowywali przepisy na zdrowe potrawy. Następnie wspólnie w sklepie dokonywali zakupów zwracając uwagę na jakość produktów i ich termin przydatności do spożycia. Na zajęciach przygotowywali kanapki, surówkę, ze zwróceniem uwagi na estetykę wykonania oraz w grupach nakrywali do stołu i prezentowali swoje prace. Wspólnie z nauczycielem  uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy.Za pomocą różnorodnych form plastycznych i technicznych komponowali krajobrazy. Potem nanosili obiekty użyteczności publicznej (centra handlowe, trasy szybkiego ruchu) i zastanawiali się i przewidywali jakie skutki przyniesie to dla środowiska. Upodobniali się do zdrowych i zniszczonych drzew, tworząc żywe obrazy. Za pomocą pantomimy ukazywali, jak może wyglądać zdrowy las lub martwy. Wyciągali odpowiednie wnioski i zapisywali je.

Dorośli sojusznicy Bardzo ważne jest, aby w trakcie realizacji programu uczestniczyli ludzie profesjonalnie zajmujący się ochroną środowiska. Dlatego też dzieci zapraszały   na swoje zajęcia pracowników różnych instytucji. Pytali o interesujące ich sprawy i oczekiwali wyczerpujących odpowiedzi. Wspólnie rozwiązywali problemy. Wykonywali zadania powierzone im przez specjalistów. Dzieli się z nimi swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami, oczekiwali wyczerpujących wyjaśnień.

 Konferencje ekologiczne Aby uczyć ekologicznego trybu życia, dzieci przygotowały wspólnie z nauczycielem konferencje ekologiczne dla uczniów szkół w gminie.  Samodzielnie wybrali i przygotowali tematy do swoich wystąpień. Wspólnie zgromadziły i segregowały materiały metodyczne, które rozdały wszystkim uczestnikom konferencji. Zaprosili do udziału profesjonalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Wspólnie poprowadzili warsztaty i byli  ich  uczestnikami.

Ekologiczne happeningi Na zakończenie określonego cyklu zajęć dzieci wraz z nauczycielem zastanawiały  w jaki sposób można przedstawić za pomocą ruchu, mimiki, gestu wybrany temat. Na zasadzie burzy mózgów podawały  swoje propozycje i wybierały najciekawsze rozwiązania. Wspólnie przygotowywały stroje, rekwizyty i ulotki, które  rozdane były publiczności. Przy muzyce ćwiczyły  swoje role. W pracowni zaprezentowały  przygotowany spektakl, w trakcie, którego wciągnęły do gry również widzów. Na zakończenie rozdały wszystkim ulotki, tematycznie związane z przedstawieniem. Dzieci w ten sposób  przestrzegały  o możliwych zagrożeniach,   uczyły  społeczeństwo ekologicznych form zachowania.

 Wszystkie bloki będą realizowane podczas zajęć przyrody, kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych, innowacji pedagogicznej dla uczniów klas I-IV / 140 uczniów/

Innowacja z przyrody :Tematyka, którą obejmuje została podzielona na odrębnych bloki różniące się znacznie treściami nauczania oraz metodami, jakie można stosować wprowadzając te treści, np. metoda projektu-kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystać z różnych źródeł informacji; kierowanie skojarzeniami- technika, w której uczniowie rozwijają umiejętność dyskusji w grupie, wykorzystując film, referat, czy podręcznik; metoda laboratoryjna- rozwija umiejętności badawcze, rozwiązywanie problemów i wnioskowanie; orgiami- jest to sztuka ładu, harmonii, skupienia, równowagi, aktywnej zabawy , prowadząca w progi własnego poznania; metody alternatywne wykorzystuje się plansze, plastikowe modele, a nie męczy się zwierząt. Nauczyciel prowadzący kółko, swobodnie poruszał się między blokami, wybierając najbardziej interesującą go tematykę lub realizował bloki w całości.  

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach innowacyjnych  i osiągnęli  sukcesy w różnorodnych konkursach i przeglądach

 

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kinga Janiszewska

IV

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Eliza Spętana

IV

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Justyna Piecyk

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kajetan Płachta

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Klaudia Leśniewska

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kacper Janas

Jakub Gabryelski

VI

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Jakub Kaczmarek

IV

Dyplom Laureata

XV miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Jakub Gabryelski

VI

Dyplom Laureata

XI miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Klaudia Leśniewska

Kajetan Płachta

VI

Dyplom Laureata

XII miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Kacper Janas

Justyna Piecyk

VI

Dyplom Laureata

XIV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Jakub Utracki

V

Dyplom wyróżnienie

XI miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Anna Miłek

V

Dyplom wyróżnienie

XII miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Wiktor Klucha

V

Dyplom wyróżnienie

XIV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Jakub Gabryelski

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Klaudia Leśniewska

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Kajetan Płachta

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Kacper Janas

VI

Dyplom Laureata

VI miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Justyna Piecyk

VI

Dyplom Laureata

VI miejsce

         

 

õ      Po zakończeniu określonego cyklu zajęć  dzieci samodzielnie stworzyły w grupie ulotki – broszurki ekologiczne i plakaty. Przedstawiają w nich zdobyte wiadomości w formie opisu, przestróg czy pouczeń (przykłady i plakatów wywieszone na korytarzu szkolnym).

100_2780.JPG

õ       Uczniowie przeprowadzili ankiety na temat „Jak żyć ekologicznie?” wśród mieszkańców i sklepikarzy wsi. Analiza w formie plakatu zostały wywieszona na korytarzu szkolnym. Piszą w nich jak żyć w zgodzie z przyrodą, co jej zagraża czy jak ją chronić. Dzieci na zasadzie własnych sympatii dobierały się w grupy 4-5 osobowe. Korzystając z dostępnych źródeł przygotowywały informacje na temat, który sami sobie wybrali dotyczący wody, gazu, energii elektrycznej, śmieci. Zebrane wiadomości prezentowali na tzw. ekozespołach, które odbywają się raz w miesiącu.

DSCF2710.JPG

DSCF2697.JPG

õ      Następnie ustalały daty cotygodniowych odczytów z licznika kolejno wody, gazu, energii elektrycznej. Po miesiącu obliczali średnie ich zużycie na jedną osobę w rodzinie i wspólnie dyskutowali w klasie nad sposobem ograniczenia zużycia ww. elementów, a co za tym idzie nad zmniejszeniem opłat za rachunki. Swoje pomysły wykorzystują w domach. Sprawdzone doświadczalnie pomysły drukują i rozpowszechniają.

DSCF2736.JPG

DSCF2732.JPG

100_2559.JPG

õ      Systematycznie gromadzą informacje z prasy, radia, telewizji o trucicielach środowiska i analizują czy na naszym terenie również znajdują się podobni truciciele. W grupach robią listy trucicieli naszego terenu i wysyłają do nich swoje prośby o troskę o środowisko. W pracowni samodzielnie stosując proste doświadczenia sprawdzają cyklicznie czystość wody i powietrza. Wykrywają proste substancje w pokarmach.

 

DSCF2641.JPG

DSCF2642.JPG

 

DSCF2640.JPG

õ      Palących rodziców przekonują o szkodliwości palenia czynnego i biernego i w sposób kulturalny, ale stanowczy mobilizują do ograniczenia lub rzucenia palenia papierosów. Sprawdzają czy powietrze wokół szkoły jest czyste. Kolejnym zajęciem było przedstawienie informacji na temat  „Wiatrołomy i do czego służą, jak je wykorzystać?, „ Co to jest dziura ozonowa?”

õ      Zakładają hodowlę dżdżownic i patyczaków. Opiekują się nimi, obserwują je, zapisując informacje w kartach obserwacji.

DSCF2596.JPG

DSCF2597.JPG

DSCF2599.JPG

DSCF2602.JPG

õ      Wykonali makiety na temat krajobrazu przemysłowego i naturalnego, które zostały wyeksponowane na wystawce klasowej w pracowni przyrodniczej.

DSCF2707.JPG

DSCF2704.JPG

 

Uczniowie gromadzili informacje na temat Parków Narodowych , wykonywali projekt broszury z najważniejszymi informacjami na temat danego parku narodowego oraz rysowali charakterystyczne znaczki .

DSCF2726.JPG

 

DSCF2714.JPG

 

 

 

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=