#ad-c9f0 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Zajęcia dodatkowe
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  => "Przyjazna ekoklasa" - konkurs współfinansowany przez WFOŚ i GW w Łodzi
  => Przyjazna Ekoklasa
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 117058 odwiedzający

Dziękujemy!
Przyjazna Ekoklasa

Program współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi „ Przyjazna Ekoklasa”

 Pracownię przyrodniczą  45 m2,   wyposażyliśmy   w nowe meble , ławki, krzesła, biurko dla nauczyciela, wymieniliśmy podłogę, oświetlenie, założyliśmy żaluzję , zakupiliśmy plansze , komputer  z oprogramowaniem, tablice interaktywną z oprogramowaniem i odpowiednim rzutnikiem oraz zestaw nagłaśniający. Zakupiliśmy mikroskopy elektroniczne, plansze, szafki na sprzęt. Pracownia jest wykorzystywana 3 godziny w tygodniu na każdą klasę, prowadzona jest również innowacja pedagogiczna 2 godziny tygodniowo. W bieżącym roku szkolnym , zgodnie z zaplanowaną pomocą psychologiczno pedagogiczną przeprowadzane są po dwie godziny na każdą klasę  dla uczniów  zdolnych, oraz po dwie godziny dla uczniów mających problemy w nauce.  Dzięki lepszemu wyposażeniu pracowni jest możliwość wprowadzenia nowoczesnych metod pracy, pobudzających uczniów do aktywności. W dydaktyce, co roku tych metod przybywa, ale są one oparte na wykorzystywaniu multimediów. W pracowni odbywają się tylko zajęcia z przyrody , koła LOP, innowacje, koła zainteresowań – przyrodniczo ekologicznych. , klasy I-III  zajęcia  edukacyjne. Przeprowadzane są również konkursy, warsztaty ekologiczne dla szkół gminy Sieradz, spektakle edukacyjne. Edukacja w kreatywnych projektach przestaje być obowiązkiem - może stać się również przyjemnością i wizytówką nowoczesności.

DSCF2729.JPG

DSCF2730.JPG

 

DSCF2731.JPG

Utworzenie pracowni przyrodniczej pozwoliło na prowadzenie zajęć  wdrażających  uczniów do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień ekologicznych. Powszechne jest przekonanie, że dzieci w wieku 7-13 lat “bawią” się w ekologię i nie mogą być partnerami dorosłych w walce o zdrowe środowisko, ponieważ są zbyt małe. W trakcie realizacji tego programu okazało się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców, mieszkańców osiedla, miasta. Dlatego też główny nacisk w tym programie kładliśmy  na konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska.

Nasze małe wydawnictwo Po zakończeniu określonego cyklu zajęć (np. o zanieczyszczeniu powietrza), jako podsumowanie i sprawdzenie efektów pracy (osiągania celów), dzieci samodzielnie lub w grupie napisły ulotki – broszurki ekologiczne. Przedstawiły  w nich zdobyte wiadomości w formie opisu, przestróg czy pouczeń . Pisały w nich , jak żyć w zgodzie z przyrodą, co jej zagraża czy jak ją chronić. Zostały one wydrukowane, a dzieci systematycznie rozprowadzały je  wśród rówieśników, rodziców, mieszkańców, w zakładach pracy (w trakcie wycieczek, warsztatów, happeningów ekologicznych). Tego typu zajęcia są jednocześnie jedną z metod oceny. W ramach powyższych działań dzieci sprawdzały czy nasze społeczeństwo żyje ekologicznie. W tym celu wspólnie ułożyły ankiety dotyczące sposobu życia mieszkańców swojej wsi . Następnie w sposób grzeczny i kulturalny  ankietowały społeczeństwo. Po zakończeniu pracy, wspólnie opracowały dane, wyciągnęły  wnioski i rozpowszechniły wyniki. W ramach konkretnych akcji (np. dokarmiania zwierząt, zbiórki makulatury) rozpowszechniały plakaty w szkole i na osiedlu.

Klasowe ekozespoły  Uczniowie  na zasadzie własnych sympatii dobrali się w grupy 4-5 osobowe. Korzystając z dostępnych źródeł przygotowali informacje na temat, który sami sobie wybrali, dotyczący wody, gazu, energii elektrycznej, śmieci. Zebrane wiadomości zaprezentowali na tzw. ekozespołach, które odbywały się raz w miesiącu. Następnie ustalili daty cotygodniowych odczytów z licznika kolejno wody, gazu, energii elektrycznej. Po miesiącu obliczali średnie ich zużycie na jedną osobę w rodzinie i wspólnie dyskutowali w klasie nad sposobem ograniczenia zużycia ww. elementów, a co za tym idzie nad zmniejszeniem opłat za rachunki. Swoje pomysły wykorzystują w domach. Po kolejnych miesiącach prezentują w klasie, ile w domu zaoszczędzono wody ... Obliczali również, ile kg śmieci wyrzuca przeciętnie jedna osoba w domu . Organizowali segregację śmieci, po pewnym czasie porównywali wyniki. Sprawdzone doświadczalnie pomysły drukują i rozpowszechniają. Tego typu działania przygotowywały dzieci do dorosłego życia, angażując całą rodzinę, integrując jej członków.

Warsztaty ekologiczne W miarę możliwości warsztaty  prowadzone były z dziećmi specjalnej troski, uczniami z innych klas, ze starszymi uczniami. W trakcie zajęć dzieci wykonały plakaty i ulotki nawołujące do segregacji śmieci. Przygotowywali tekturowe pojemniki na poszczególne odpadki i umieszczali je w szkole. Wspólnie analizowali, co to są wiatrołomy, z jakich części składa się drzewo. Razem z rzeźbiarzem formułowali z wiatrołomów różne rzeźby użyteczne, np. zwierzęta, które służą jako ławki. Następnie malowali je zgodnie z własną wyobraźnią. Oceniali prace swoje i kolegów. W trakcie warsztatów ceramicznych lepili z gliny, a następnie malowali swoje prace. W klasie robili ich wystawkę. Z makulatury przygotowywali papier czerpany. W grupach przygotowywali przepisy na zdrowe potrawy. Następnie wspólnie w sklepie dokonywali zakupów zwracając uwagę na jakość produktów i ich termin przydatności do spożycia. Na zajęciach przygotowywali kanapki, surówkę, ze zwróceniem uwagi na estetykę wykonania oraz w grupach nakrywali do stołu i prezentowali swoje prace. Wspólnie z nauczycielem  uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy.Za pomocą różnorodnych form plastycznych i technicznych komponowali krajobrazy. Potem nanosili obiekty użyteczności publicznej (centra handlowe, trasy szybkiego ruchu) i zastanawiali się i przewidywali jakie skutki przyniesie to dla środowiska. Upodobniali się do zdrowych i zniszczonych drzew, tworząc żywe obrazy. Za pomocą pantomimy ukazywali, jak może wyglądać zdrowy las lub martwy. Wyciągali odpowiednie wnioski i zapisywali je.

Dorośli sojusznicy Bardzo ważne jest, aby w trakcie realizacji programu uczestniczyli ludzie profesjonalnie zajmujący się ochroną środowiska. Dlatego też dzieci zapraszały   na swoje zajęcia pracowników różnych instytucji. Pytali o interesujące ich sprawy i oczekiwali wyczerpujących odpowiedzi. Wspólnie rozwiązywali problemy. Wykonywali zadania powierzone im przez specjalistów. Dzieli się z nimi swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami, oczekiwali wyczerpujących wyjaśnień.

 Konferencje ekologiczne Aby uczyć ekologicznego trybu życia, dzieci przygotowały wspólnie z nauczycielem konferencje ekologiczne dla uczniów szkół w gminie.  Samodzielnie wybrali i przygotowali tematy do swoich wystąpień. Wspólnie zgromadziły i segregowały materiały metodyczne, które rozdały wszystkim uczestnikom konferencji. Zaprosili do udziału profesjonalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Wspólnie poprowadzili warsztaty i byli  ich  uczestnikami.

Ekologiczne happeningi Na zakończenie określonego cyklu zajęć dzieci wraz z nauczycielem zastanawiały  w jaki sposób można przedstawić za pomocą ruchu, mimiki, gestu wybrany temat. Na zasadzie burzy mózgów podawały  swoje propozycje i wybierały najciekawsze rozwiązania. Wspólnie przygotowywały stroje, rekwizyty i ulotki, które  rozdane były publiczności. Przy muzyce ćwiczyły  swoje role. W pracowni zaprezentowały  przygotowany spektakl, w trakcie, którego wciągnęły do gry również widzów. Na zakończenie rozdały wszystkim ulotki, tematycznie związane z przedstawieniem. Dzieci w ten sposób  przestrzegały  o możliwych zagrożeniach,   uczyły  społeczeństwo ekologicznych form zachowania.

 Wszystkie bloki będą realizowane podczas zajęć przyrody, kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych, innowacji pedagogicznej dla uczniów klas I-IV / 140 uczniów/

Innowacja z przyrody :Tematyka, którą obejmuje została podzielona na odrębnych bloki różniące się znacznie treściami nauczania oraz metodami, jakie można stosować wprowadzając te treści, np. metoda projektu-kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystać z różnych źródeł informacji; kierowanie skojarzeniami- technika, w której uczniowie rozwijają umiejętność dyskusji w grupie, wykorzystując film, referat, czy podręcznik; metoda laboratoryjna- rozwija umiejętności badawcze, rozwiązywanie problemów i wnioskowanie; orgiami- jest to sztuka ładu, harmonii, skupienia, równowagi, aktywnej zabawy , prowadząca w progi własnego poznania; metody alternatywne wykorzystuje się plansze, plastikowe modele, a nie męczy się zwierząt. Nauczyciel prowadzący kółko, swobodnie poruszał się między blokami, wybierając najbardziej interesującą go tematykę lub realizował bloki w całości.  

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach innowacyjnych  i osiągnęli  sukcesy w różnorodnych konkursach i przeglądach

 

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kinga Janiszewska

IV

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Eliza Spętana

IV

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Justyna Piecyk

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kajetan Płachta

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Klaudia Leśniewska

VI

III miejsce

Dyplom Laureata

Nagroda Książkowa

Przyroda-Konkurs Ogólnopolski Pingwin

Kacper Janas

Jakub Gabryelski

VI

VII miejsce

Dyplom Wyróżnienie

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Jakub Kaczmarek

IV

Dyplom Laureata

XV miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Jakub Gabryelski

VI

Dyplom Laureata

XI miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Klaudia Leśniewska

Kajetan Płachta

VI

Dyplom Laureata

XII miejsce

Przyroda- Ogólnopolski Konkurs Olimpus

Kacper Janas

Justyna Piecyk

VI

Dyplom Laureata

XIV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Jakub Utracki

V

Dyplom wyróżnienie

XI miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Anna Miłek

V

Dyplom wyróżnienie

XII miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Wiktor Klucha

V

Dyplom wyróżnienie

XIV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Jakub Gabryelski

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Klaudia Leśniewska

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Kajetan Płachta

VI

Dyplom Laureata Nagroda książkowa

IV miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Kacper Janas

VI

Dyplom Laureata

VI miejsce

Przyroda – Konkurs Ogólnopolski Multitest

Justyna Piecyk

VI

Dyplom Laureata

VI miejsce

         

 

õ      Po zakończeniu określonego cyklu zajęć  dzieci samodzielnie stworzyły w grupie ulotki – broszurki ekologiczne i plakaty. Przedstawiają w nich zdobyte wiadomości w formie opisu, przestróg czy pouczeń (przykłady i plakatów wywieszone na korytarzu szkolnym).

100_2780.JPG

õ       Uczniowie przeprowadzili ankiety na temat „Jak żyć ekologicznie?” wśród mieszkańców i sklepikarzy wsi. Analiza w formie plakatu zostały wywieszona na korytarzu szkolnym. Piszą w nich jak żyć w zgodzie z przyrodą, co jej zagraża czy jak ją chronić. Dzieci na zasadzie własnych sympatii dobierały się w grupy 4-5 osobowe. Korzystając z dostępnych źródeł przygotowywały informacje na temat, który sami sobie wybrali dotyczący wody, gazu, energii elektrycznej, śmieci. Zebrane wiadomości prezentowali na tzw. ekozespołach, które odbywają się raz w miesiącu.

DSCF2710.JPG

DSCF2697.JPG

õ      Następnie ustalały daty cotygodniowych odczytów z licznika kolejno wody, gazu, energii elektrycznej. Po miesiącu obliczali średnie ich zużycie na jedną osobę w rodzinie i wspólnie dyskutowali w klasie nad sposobem ograniczenia zużycia ww. elementów, a co za tym idzie nad zmniejszeniem opłat za rachunki. Swoje pomysły wykorzystują w domach. Sprawdzone doświadczalnie pomysły drukują i rozpowszechniają.

DSCF2736.JPG

DSCF2732.JPG

100_2559.JPG

õ      Systematycznie gromadzą informacje z prasy, radia, telewizji o trucicielach środowiska i analizują czy na naszym terenie również znajdują się podobni truciciele. W grupach robią listy trucicieli naszego terenu i wysyłają do nich swoje prośby o troskę o środowisko. W pracowni samodzielnie stosując proste doświadczenia sprawdzają cyklicznie czystość wody i powietrza. Wykrywają proste substancje w pokarmach.

 

DSCF2641.JPG

DSCF2642.JPG

 

DSCF2640.JPG

õ      Palących rodziców przekonują o szkodliwości palenia czynnego i biernego i w sposób kulturalny, ale stanowczy mobilizują do ograniczenia lub rzucenia palenia papierosów. Sprawdzają czy powietrze wokół szkoły jest czyste. Kolejnym zajęciem było przedstawienie informacji na temat  „Wiatrołomy i do czego służą, jak je wykorzystać?, „ Co to jest dziura ozonowa?”

õ      Zakładają hodowlę dżdżownic i patyczaków. Opiekują się nimi, obserwują je, zapisując informacje w kartach obserwacji.

DSCF2596.JPG

DSCF2597.JPG

DSCF2599.JPG

DSCF2602.JPG

õ      Wykonali makiety na temat krajobrazu przemysłowego i naturalnego, które zostały wyeksponowane na wystawce klasowej w pracowni przyrodniczej.

DSCF2707.JPG

DSCF2704.JPG

 

Uczniowie gromadzili informacje na temat Parków Narodowych , wykonywali projekt broszury z najważniejszymi informacjami na temat danego parku narodowego oraz rysowali charakterystyczne znaczki .

DSCF2726.JPG

 

DSCF2714.JPG

 

 

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=